ALLE BØRN HAR RET TIL ET RESPEKTFULDT OG VÆRDIGT LIV. ETHVERT BARN, OGSÅ DET HANDICAPPEDE ER FØDT KOMPETENT OG MED MULIGHED FOR AT UDVIKLE SIG.

#detgodebørneliv - i Helsingør Kommune