Kort om Himmelhuset

Himmelhuset en daginstitution med plads til 15 børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne i alderen 0-6 år.

Vi modtager børn der har behov for en særlig støtte og behandling, som ikke kan tilgodeses i en alm. daginstitution.

Tilbud om bus kørsel
Tilbud om bus kørsel

Bussen ankomst om morgenen kl. 8.00 og der er to hjemkørsler om eftermiddagen kl. 15.00 og 16.15

Æble Billed
Til studerende

Hvis du er studerende kan du hente vores praktikbeskrivelse.

Hent praktik beskrivelse