Forældrebestyrelsen i Himmelhuset

Hvem sidder i bestyrelsen.

Formand: Louise Bach Katz

Medlemmer:

Louise Berthelsen,

Michelle Hørmann Nielsen.

Juan Carlos  Barrea

Repræsentanter fra Himmelhuset:

Leder: Dorthe Hassing 

Lene Arnel,

Lis Kristensen

 


forældre b