Fælles emner

Vi har 2 emner om året efterår og forår, hvor stuerne arbejder på tværs. Det kan være emner som: skoven, under havet, piratemne, bondegården,krible krable, Afrika, cirkus. Vi planlægger emnerne med udgangspunkt i læreplanerne .