arbejdsbord

Ved arbejdsbordet indlærer barnet forskellige kognitive, og praktisk/ motoriske færdigheder med voksenstøtte. Opgaverne er tilrettelagt ud fra barnets forudsætninger, og i forhold til barnets hovedmålet.