Fysiske rammer

  • Arbejdsrum
  • Grupperum med faste pladser til samling, spisning, spil, leg og andre aktiviteter
  • Depotrum hvor alt legetøj/materialer er
  • Garderobe med faste pladser
  • Toiletter med håndvask
  • Børnehaves legeplads
  • Børnehavens fællesrum

Ved indretningen af rummene på stuen har vi lagt vægt på, at der er visuel ro. Væggene er så vidt muligt friholdt for forstyrrende elementer.

I depot rummet opbevare vi legetøj og materialer i kasser.  Børnene kan vælge ud fra en tavle med fotos hvad de ønsker at lege med.