Leg

I børnehaven lærer børnene forskellige regler og lege, så de kan indgå i leg med andre.

Indlæringen forgår på flere måder:

  • Indøve færdigheder - voksen/barn. Lære at benytte legetøj som det er tiltænkt
  • Indøve parallelleg - voksen/barn. Visualiseret legeforløb med ens legetøj, så børnene kan efterligne og inspirere hinanden
  • Parallelleg - barn/barn
  • Struktureret leg - voksen/barn. Indøver regler for legen, lære brug af materialer, lære turtagning.
  • Struktureret leg - barn/barn. Børnene leger selv et legeforløb med visualiseret hjælp.
  • Struktureret leg - flere børn 2- 3
  • Butiksleg. Visualiseret indkøbsleg – alle børn
  • De voksne indgår i leg med barnet/børnene. Vi viser hvordan man bruger legetøjet, og giver inspiration til legens indhold

På legepladsen lærer vi børnene at benytte redskaberne og at cykle. Nogle børn har brug for at få indlært en bestemt rækkefølge på legepladsen, For at de får lyst til at lege forskellige ting på legepladsen.

De voksne støtter børnene i forskellige almindelige udelege som gemmeleg, lave hinkeruder, fangeleg, boldspil, kælke m.m.

Ved alle slags leg, ude som inde, lærer vi børnene almene omgangsformer og regler for leg med andre.

Udfra vores kendskab til børnene, kan vi inspirere og vejleder forældrene med ideer til legeaktiviteter.