Metode

Vi er inspireret af den mest anvendte autisme pædagogik i forbindelse med mennesker med autisme TEACCH (Treatment and Education of Autistic and relatet Communication handicapped Children). Teacch er en struktureret visualiseret specialpædagogik, der er med til at forbedre livskvaliteten, forbedre det enkelte barns muligheder for at fungere så selvstændigt, som muligt i samfundet, for alle aldre og for alle udviklingstrin.

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme. Neuropædagogik er de pædagogiske tiltag og strategier, som vi anvender ud fra vores viden om hjernens funktion og udvikling, og barnets specifikke dysfunktioner, personlighed og evner.

Hovedpunkterne i TEACCH er indretning af det fysiske miljø, struktureret pædagogik, brug af visualisering, individuelle rutiner og arbejdssystemer, samt et tæt forældresamarbejde.