Struktur

På stuen arbejder vi udfra et individuelt og et fælles tilrettelagt visualiseret dagskema.

Hvert barn har sit individuelle dagsskema, der visualiserer dagens aktiviteter i en overskuelig rækkefølge. Skemaet hjælper barnet til at forstå hvad der skal ske nu og hvad barnet skal efterfølgende. Visualiseringen er en kombination af boardmakerbilleder, foto og konkreter, der vælges alt efter barnets niveau og som skal giver mening for det enkelte barn.

Dagskemaet har en fast placering på et overskueligt sted.

Dagskemaet tilrettelægges således, at det kan rumme ændringer f.eks. tage højde for pludselig opståede situationer eller aktiviteter man impulsivt får lyst til.

Børnene har forskellige former for kommunikationsvanskeligheder. Vi arbejder blandt andet med PECS (Picture Exchange Communication System) med nogle af børnene.

PECS er et visuelt kommunikationssystem, der bygger på udveksling af billeder til at opfylde forskellige behov og ønsker. Ud over boardmaker billeder kan man også bruge fotos, streg tegninger og konkreter

Formålet med PECS er, at få barnet til at indgå i et interaktivt, kommunikativt og socialt samspil med en anden person.