Ugeplan

I løbet af ugen har vi planlagte strukturerede aktiviteter, såsom rytmik, sanseintergration i Snoezelhuset, afspænding, legeforløb, ture ud af huset og aktiviteter ved arbejdsbord og Theraplay (Theraplay er en terapeutisk metode der bygger på leg. Det er en terapi form der er rette mod at styrke tilknytning og evnen til at samarbejde med andre. Theraplay går ud på at skabe kontakt børnene imellem eller mellem barnet og den voksne igennem styret leg).

 Vores dagligdag er bygget op omkring en fast uge og dagsrytme. I planlægningen lægger vi vægt på, at der konstant sker en vekselvirkning imellem forskellige aktiviteter områder.?

  • Stillesiddende aktiviteter/  motoriske og sansemæssige aktiviteter
  • Socialt samvær/individuel tid
  • Voksen/ børnesamvær.
  • Pauser, alenetid

 

 

En dag kan se således ud.

Børnene kommer mellem kl. 8-9, hvor der er leg i fællesrummet, på stuen eller på legepladsen. Kl. 9 holder vi morgensamling, hvor børnene på skift gennemgår dagens forløb ved hjælp af billeder sammen med en voksen. Vi synger hvem der er kommet og hvem der mangler. Derefter vælger hvert barn en sang fra vores sangbog. Når vi er færdig med at synge, skal det barn der har gennemgået dagen dække bord til formiddagsmad.

Efter samling har vi toilettræning.

Derefter kan vi havde en af de ovenævnte aktiviteter f.eks. Theraplay Vi er på legepladsen i alt slags vejr, efter den faste aktivitet.

Derefter spiser vi frokost. Det samme barn dækker bord.

Vi afslutter formiddagen med afspænding eventuelt sammen med husets fysioterapeut.

Fra kl. 12.30 bliver de børn der skal sove puttet og de andre holder pause en ½ time ved at se tegnfilm.

Efter pausen er der leg på stuen en ½ time. Børnene vælger hvad de vil lege med via Bordmakerkort/fotos

Eftermiddagens aktivitet kan være, at tegne/male, spille spil eller individuelle opgaver ved arbejdsbordet.

KL. 14.15 spiser vi eftermiddagsmad.

Derefter slutter dagen for de børn, der bliver hentet eller køre med bussen hjem. De andre leger på legepladsen eller i fællesrummet.