De tale-hørepædagogiske opgaver i Himmelhuset

  • Observation af børnene og tværfaglig sparring.

  • Sproglige og kommunikative  udredninger

  • Årlige skriftlige statusrapporter

  • Deltagelse i det tværfaglige samarbejde omkring  barnet

  • Vejledning og rådgivning til forældre