Psykologens opgaver i Himmelhuset

  • Observation af børnene og sparring med personalet

  • Forældrerådgivning

  • Kognitive udredninger

  • Skolevalg i samarbejde med forældrene

  • Deltagelse i det tværfaglige samarbejde om barnet