Forældresamarbejde

Forældrene er de mest centrale personer i barnets liv. Det er dem, der kender barnet bedst og dem, der har det overordnede ansvar. Derfor anser vi det for en af vores vigtigste opgaver, at få et meget tæt og åbent samarbejde med vores forældre
Samarbejdsmøder

Vi holder forskellige møder i løbet af året. Forældrene er centrale personer på disse møder og deltager altid.

  • Kort efter at barnet er startet i børnehaven afholder vi et forventningsmøde, hvor forældrene, primær pædagogen, fysioterapeut og talepædagogen og børnehavens leder snakker om hvilke forventinger forældrene har til børnehaven og hvad de ønsker der skal lægges vægt på i arbejdet med barnet.
  • Efter ca. to måneder afholder vi et første status møde, hvor de samme personer og vores psykolog kommer med en kort status over barnets start og udvikling. Forældrene og de forskellige fagpersoner drøfter og beslutter sammen hvad der skal arbejdes med den kommende tid. 
  • Herefter er der to årlige møder
  • På Det årlige statusmøde deltager forældre, det tværfaglige team i huset samt andre relevante samarbejdspartnere. Primærpædagogen, fysioterapeuten og talepædagogen udarbejder status rapporter, som sendes til alle deltagere, inden mødet. Handleplan bliver evalueret og nye mål besluttes.
  • Hjemmebesøg/statusmøde kan enten afholdes hjemme hos barnet eller i børnehaven alt efter forældrenes ønske. På mødet deltager forældrene og repræsentanter fra børnehaven. Handleplanen bliver evalueret og evt. nye mål besluttes.

Forældrene kan i øvrigt altid bede om en samtale, når de har behov.