Tværfagligt samarbejde

De forskellige faggrupper, der er tilknyttet specialbørnehaven, arbejder tæt sammen i et tværfagligt team.

 • Pædagoger
 • Fysioterapeut
 • Talepædagoger
 • Psykolog

Det er vigtigt, at de personer, der har med barnet at gøre i dagligdagen, arbejder sammen og informerer hinanden, så indsatsen bliver koordineret og kommer til at fungere som en helhed.

Fysioterapeuten er ansat i Himmelhuset på 30 timer og samarbejder med det øvrige personale om at give det enkelte barn et børnehavetilbud, som er helhedsorienteret, og motiverer og stimulerer barnet så det gives mulighed for udvikling.

Fysioterapeuten undersøger og vurderer det enkelte barn og tilrettelægger fysioterapien derefter. Barnet får fysioterapi individuelt og/eller i gruppe. Fysioterapeuten giver råd og vejledning om stimulation og træning af barnets sansemotorik til personalet i børnehaven, så barnet dagen igennem udnytter sine motoriske potentialer og ressourcer.

Fysioterapeuten deltager i børnehavens fællesaktiviteter med fokus på at fremme det enkelte barns mulighed for deltagelse.

Fysioterapeuten udarbejder sammen med det tværfaglige team en statusrapport for det enkelte barn en gang om året. I rapporten opsættes mål og plan for indsats.

Fysioterapeuten kan rådgive forældre om leg og træning til barnet, og forældre er altid velkomne til at deltage i barnets fysioterapi i børnehaven. Fysioterapeuten deltager i dialogen med forældre, læger og evt. andre fagpersoner om mål og indsats.

Fysioterapeuten deltager ved afprøvning og tilpasning af hjælpemidler, fodtøj, bandagering mv. til brug i børnehaven. Hjælpemidler til brug i hjemmet anskaffes overordnet i samarbejde med kommunen, som også sørger for tilpasning.

 • Observation af børnene og tværfaglig sparring
 • Sproglige og kommunikative udredninger
 • Årlige skriftlige statusrapporter
 • Deltagelse i det tværfaglige samarbejde omkring barnet
 • Vejledning og rådgivning til forældre
 • Observation af børnene og sparring med personalet
 • Forældrerådgivning
 • Kognitive udredninger
 • Skolevalg i samarbejde med forældrene
 • Deltagelse i det tværfaglige samarbejde om barnet